Modelcontract

Overeenkomst besloten fonds voor gemene rekening

Laatste update: 12 juni 2024

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

 • Naam, zetel en duur
 • Doel en werkwijze
 • Participaties
 • Vruchtgebruik en pandrecht
 • Woonplaatskeuze
 • Register van participaties
 • Overdracht of overgang van participaties
 • Afgifte, inkoop en royement van participaties
 • Beheer en bewaring
 • Kosten en lasten
 • Eigen vermogen
 • Bewaring en tenaamstelling van de fondswaarden
 • Jaarverslag
 • Vergaderingen van participanten
 • Wijziging der voorwaarden
 • Beëindiging fonds
 • Beëindiging bewaring en beheer, liquidatie
 • Geschillen
 • Toepasselijk recht
 • Uitgifte participaties
 • Toelichting

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
9

Aanvullende informatie

Dit is een model van een overeenkomst van besloten fonds voor gemene rekening. Het model gaat ervan uit dat er stichting als beheerder/bewaarder van het fonds zal opereren.