Modelcontract

Overeenkomst achtergestelde geldlening

Laatste update: 31 januari 2024

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Lening
 • Artikel 2 Opname
 • Artikel 3 Aflossing
 • Artikel 4 Rente
 • Artikel 5 Achterstelling
 • Artikel 6 Betalingen
 • Artikel 7 Zekerheden
 • Artikel 8 Informatievoorziening
 • Artikel 9 Belastingen/heffingen
 • Artikel 10 Onmiddellijke opeisbaarheid
 • Artikel 11 Kosten
 • Artikel 12 Toepasselijk recht en rechtskeuze

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
5

Aanvullende informatie

Een van de leenvormen waarvoor ondernemers kunnen kiezen is de achtergestelde lening. Het is een lening waarbij de geldgever wordt achtergesteld op andere schuldeisers.

Alleen obligatiehouders en aandeelhouders staan als geldverstrekkers nog achter op geldverstrekkers van een achtergestelde lening. Het verstrekken van een achtergestelde lening is voor de geldgever aantrekkelijk omdat vaak een hoge rente kan worden gevraagd. Wanneer het bedrijf failliet gaat is de kans immers groot dat hij het geld niet terugontvangt.