Modelbrief

Modelbezwaarschrift btw-vrijstelling arts-acupuncturist

Laatste update: 25 maart 2020

Voorbeeld document bekijken
>Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • Belastingdienst
  • Bezwaarschrift
  • Toelichting

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
3

Aanvullende informatie

Met behulp van dit modelbezwaarschrift kunt u gemotiveerd bezwaar maken tegen de afdracht van btw over de acupunctuurbehandelingen verricht door een BIG-geregistreerde arts.

Ter behoud van rechten moet u apart bezwaar aantekenen tegen ieder aangiftetijdvak waarin btw over acupunctuurbehandelingen wordt aangegeven.