Modelcontract

Maatschapsovereenkomst beroep

Laatste update: 6 februari 2024

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

 • Artikel 1: Ingangsdatum
 • Artikel 2: Doel
 • Artikel 3: Plaats
 • Artikel 4: Duur
 • Artikel 5: inbreng en vermogen
 • Artikel 6: Vertegenwoordiging en stemrecht
 • Artikel 7: Werkzaamheden, vakantie
 • Artikel 8: Non-concurrentie tijdens het bestaan van de maatschap
 • Artikel 9: Overdracht
 • Artikel 10: Boekjaar, balans en winst-en-verliesrekening
 • Artikel 11: Winst-en-verliesdeling
 • Artikel 12: Voorschotten
 • Artikel 13: Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Artikel 14: Beëindiging van de maatschap
 • Artikel 15: Voortzettingsbeding / Toedelingsbeding
 • Artikel 16: Compagnonverzekering
 • Artikel 17: Liquidatie
 • Artikel 18: Concurrentiebeding
 • Artikel 19: Geschillen
 • Artikel 20: Toetreding van vennoten
 • Artikel 21: Boeteclausule
 • Artikel 22: Overig
 • Artikel 23: Kosten van oprichting

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
12

Aanvullende informatie

Modelcontract voor de maatschap voor de uitoefening van een beroep met vele opties. De standaardclausules (onder andere: inbreng, vermogen, winstverdeling, voortzetting, beëindiging) staan erin. Tevens zijn optionele onderdelen opgenomen met toelichting. Toelichting beroep: Bij een beroep gaat het om dienstverlening waarbij de persoonlijke kwaliteiten of de vakbekwaamheid van de dienstverleners vooropstaat. Hierbij kan met name worden gedacht aan dienstverlening van intellectuele aard door bijvoorbeeld een arts, advocaat of accountant en werkzaamheden van kunstzinnige aard door onder andere een kunstschilder of fotograaf. Echter ook dienstverlening waarbij de persoonlijkheid van de dienstverlener vooropstaat, valt onder het begrip ‘beroep’ te scharen, zoals de werkzaamheden van een escortdame. Betreft het de uitoefening van een bedrijf, dan dient u het VOF – contract te gebruiken.