Formulier

KvK formulier 19 (inschrijving aandeelhouders niet volgestorte aandelen)

Laatste update: 17 februari 2022

Voorbeeld document bekijken
>Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • Invulformulier

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
4

Aanvullende informatie

Inschrijving aandeelhouders van niet volgestorte aandelen in een besloten vennootschap (BV) of naamloze vennootschap (NV) bij KvK.