Formulier

KvK formulier 19 Inschrijving aandeelhouders niet volgestorte aandelen

Laatste update: 7 februari 2024

Inhoudsopgave

  • Invulformulier

Document details

Document type


Aantal pagina's
5

Aanvullende informatie

Inschrijving aandeelhouders van niet volgestorte aandelen in een besloten vennootschap (BV) of naamloze vennootschap (NV) bij KvK.