Formulier

KvK formulier 13 Inschrijving gevolmachtigde

Laatste update: 7 februari 2024

Inhoudsopgave

  • Invulformulier

Document details

Document type


Aantal pagina's
6

Aanvullende informatie

Inschrijving van een gevolmachtigde met aard en omvang van zijn volmacht en vertegenwoordigingsbevoegdheid bij KvK.