Formulier

KvK formulier 13 (inschrijving gevolmachtigde)

Laatste update: 17 februari 2022

Voorbeeld document bekijken
>Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • Invulformulier

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
4

Aanvullende informatie

Inschrijving van een gevolmachtigde met aard en omvang van zijn volmacht en vertegenwoordigingsbevoegdheid bij KvK.