Formulier

KvK formulier 13 Inschrijving gevolmachtigde

Laatste update: 7 februari 2024

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • Invulformulier

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
6

Aanvullende informatie

Inschrijving van een gevolmachtigde met aard en omvang van zijn volmacht en vertegenwoordigingsbevoegdheid bij KvK.