Notitie

Invordering van belastingschulden

Laatste update: 3 juli 2023

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

 • Inleiding
 • De start van de invordering en de versnelde invordering
 • Aanmaning en dwangbevel
 • De beslaglegging en vereenvoudigd derdenbeslag
 • Het voorrecht, het bodemrecht en het bodemvoorrecht
 • Invorderingsrente
 • Uitstel van betaling
 • Bijzondere vormen van uitstel
 • Kwijtschelding
 • Aansprakelijkheid
 • Verzetsmogelijkheden

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
9

Aanvullende informatie

Notitie over de invordering van belastingschulden, over onder meer uitstel van betaling, verzet, faillissement, verrekening, aansprakelijkheid, kwijtschelding, verjaring, (derden)beslag, voorrecht, bodemrecht en invorderingsrente.