Modelbrief

Inbrengbeschrijving

Laatste update: 12 oktober 2022

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • 1. Algemeen
  • 2. Waarderingsgrondslagen
  • 3. Beschrijving inbreng en stortingsplicht
  • 4. Ondertekening

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
2

Aanvullende informatie

Wordt een BV (of NV) opgericht waarbij de aandelen worden volgestort anders dan in geld of wanneer na oprichting aandelen worden uitgegeven met een inbreng in natura, dan moet er een inbrengbeschrijving worden opgemaakt.

In de inbrengbeschrijving verklaren de oprichters/ bestuurders wat wordt ingebracht, wat de waarde daarvan is en welke waarderingsgrondslagen zijn toegepast. Deze modelbrief kunt u hiervoor gebruiken.