Modelbrief

Huurprijsherziening bedrijfsruimte

Laatste update: 31 januari 2024

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • Brief
  • Toelichting

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
4

Aanvullende informatie

Op grond van artikel 7:303 BW kunnen verhuurders van artikel 290 bedrijfsruimte (o.a. winkel/horecabedrijfsruimte) nadat 5 jaren zijn verstreken sinds de huurprijs voor het laatst is vastgesteld, een voorstel tot huurprijs herziening doen.

Op grond van artikel 7:303 Burgerlijk Wetboek kunnen verhuurders van artikel 290 bedrijfsruimte (o.a. winkel en horecabedrijfsruimte) nadat 5 jaren zijn verstreken sinds de huurprijs voor het laatst is vastgesteld, een voorstel tot huurprijsherziening doen. Dat geldt ongeacht eventuele tussentijdse indexeringen.


Gerelateerde modellen

Modelcontract

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Modelbrief

Verzet huurder tegen voorstel verhuurder