Modelcontract

Houden voor BV

Laatste update: 28 februari 2023

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • Namens bv
  • Looptijd
  • Vergoeding
  • (Directe) opeisbaarheid en boete
  • Zekerheid
  • Slotbepalingen
  • Toelichting

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
4

Aanvullende informatie

In de praktijk blijkt het vaak lastig te zijn voor bv’s om bij de bank op korte termijn een rekening te openen omdat er diverse formaliteiten voldaan moet worden. Ook doet zich de situatie voor dat een bv slechts tijdelijk de behoefte heeft om gelden op een bankrekening te zetten.
Bij banksaldi van meer dan  € 100.000 rekenen banken negatieve rente. Om dit te voorkomen kan het meerdere boven € 100.000 op de bankrekening van een ander gezet (bijvoorbeeld de dga) worden die gaat houden voor de bezitter.
Het kan een uitkomst zijn dat de aandeelhouder/bestuurder zijn of haar bankrekening als het ware gebruikt om gelden van de bv op te zetten.