Modelcontract

Gegevensuitwisselingsovereenkomst

Laatste update: 6 februari 2024

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • Duur overeenkomst
  • Doel en grondslag gegevensuitwisseling
  • Verplichtingen partijen
  • Geheimhouding
  • Beveiliging
  • Datalekken
  • Rechten van betrokkenen
  • Aansprakelijkheid
  • Slotbepalingen
  • Toelichting

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
4

Aanvullende informatie

Wie als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens uitwisselt met een andere verwerkingsverantwoordelijke, is verplicht basisafspraken vast te leggen. Hierbij kan worden gekozen voor de Brief aan verwerkingsverantwoordelijke of aan de meer formele gegevensuitwisselingsovereenkomst.