Modelcontract

Gebruikersovereenkomst mobiele telefonie

Laatste update: 19 januari 2022

Voorbeeld document bekijken
>Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • Artikel 1 Aard en uitvoering
  • Artikel 2 Rechten en plichten van werknemer
  • Artikel 3 Gebruik van de apparatuur door werknemer
  • Artikel 4 Gebruik van de apparatuur in de auto
  • Artikel 5 Termijn van gebruik, beëindiging dienstverband en functieverandering
  • Artikel 6 Diefstal en beschadiging
  • Artikel 7 Bewustheid

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
3

Aanvullende informatie

Dit model betreft een overeenkomst waarbij werkgever aan werknemer een mobiele telefoon ter beschikking stelt of verstrekt. In de overeenkomst zijn tevens de gebruiksvoorwaarden vastgelegd waaronder de werknemer deze telefoon kan gebruiken.


Gerelateerde modellen

Notitie

Notitie Vrije vergoedingen en verstrekkingen