Formulier

Kennisgevingsformulier beveiligingsincident en/of datalek

Laatste update: 24 maart 2022

Voorbeeld document bekijken
>Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • Beschrijving inbreuk
  • zijn er andere organisaties bij het beveiligingsincident of datalek betrokken?
  • Welke maatregelen zijn er genomen om de nadelige gevolgen te beperken?

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
2

Aanvullende informatie

Dit formulier is de basis van de vastlegging rond gesignaleerde incidenten rond persoonsgegevens en geeft ook richting aan de daarbij te nemen stappen.

Dit formulier is de basis van de vastlegging rond gesignaleerde incidenten rond persoonsgegevens en geeft ook richting aan de daarbij te nemen stappen.