Modelcontract

Bruikleenovereenkomst

Laatste update: 13 mei 2022

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • Bruikleenovereenkomst
  • Toelichting

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
3

Aanvullende informatie

Bij bruikleen verschaft de ene partij, de uitlener aan de andere partij, de bruiklener, het gebruik van een zaak. Essentieel is dat hiervoor geen tegenprestatie (vergoeding) wordt bedongen.

Het model bevat regelingen voor staat van onderhoud, bestemming, kosten, schade en teruggave.


Gerelateerde modellen

Modelcontract

Huurovereenkomst woonruimte voor onbepaalde tijd