Modelbrief

Bezwaarschrift tegen box-3-heffing naar aanleiding van Hoge Raad uitspraak 24 december 2021

Laatste update: 26 januari 2022

Voorbeeld document bekijken
>Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
2

Aanvullende informatie

Op 24 december heeft de Hoge Raad (HR) in de massaalbezwaarprocedure over de box-3-heffing geoordeeld dat deze heffing voor 2017 en 2018 in strijd is met het eigendomsrecht en het verbod op discriminatie. De HR bepaalt dat het te belasten rendement niet hoger kan zijn dan het daadwerkelijke rendement. In januari 2022 komt het Ministerie van Financiën met een standpuntbepaling hoe om te gaan met box 3.