Rekenmodel

Berekening belastinglatentie

Laatste update: 26 januari 2023

Voorbeeld document bekijken
>Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • Stille reserve en goodwill
  • Onroerende zaken
  • Tabellen
  • Toelichting

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
4

Aanvullende informatie

Rekenmodel voor het bepalen van de belastinglatentie. Te gebruiken bij bepalen waardedruk aankoop deelneming i.p.v. onderneming, uitkoop vennoot of firmant, echtscheiding, verdeling nalatenschap.