Modelcontract

Arbeidsovereenkomst Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)

Laatste update: 6 februari 2024

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • Indiensttreding
  • Inzet
  • Proeftijd en opzegging
  • Vakantiedagen en bijslag
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Geheimhouding
  • Bedrijfseigendommen
  • Studiekostenbeding
  • Slotbepalingen
  • Toelichting

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
4

Aanvullende informatie

De ‘beroepsbegeleidende leerweg’ (BBL) is een combinatie van werken en leren, waarbij de leerling in dienst is van een bedrijf en daarnaast een opleiding volgt.

Met de BBL-deelnemer wordt zowel een (praktijk)leerovereenkomst (waarbij ook de onderwijsinstelling partij is) als een arbeidsovereenkomst gesloten. Deze modelovereenkomst kun je gebruiken voor de arbeidsovereenkomst tussen de leerling en het bedrijf.