Modelcontract

Aanvullende arbeidsovereenkomst stopzetting pensioenopbouw

Laatste update: 1 juli 2019

Voorbeeld document bekijken
>Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • Artikel 1: Stopzetten opbouw pensioenaanspraken
  • Artikel 2: Per 31 maart 2017 bestaande pensioenaanspraak
  • Artikel 3: Indexatie
  • Artikel 4: Extern ondergebrachte pensioenaanspraken
  • Artikel 5: Slotbepaling
  • Toelichting

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
3

Aanvullende informatie

Dit model is bedoeld om het stopzetten van verdere pensioenopbouw met ingang van 1 april 2017 vast te leggen.

Dit stopzetten is een uitvloeisel van de wetgeving waardoor het met ingang van 1 april 2017 niet meer mogelijk is om na die datum op te bouwen pensioenaanspraken in eigen beheer uit te voeren.